Mizner Estate Properties Telefon: (561) 962-4174 E-post: john@miznerestateproperties.com
John S. Herlong Jr. Telefon: (561) 962-4174 E-post: info@miznerestateproperties.com

Hurtigsøk på MLS-ID:
Språk:
Help
Informasjon om eiendomstype og beliggenhet:
Eiendomstype: Byer/steder:

Eiendomskriterier:
Minstepris: Minste antall soverom: Minste antall square feet:
Maksimalpris: Minste antall bad: Minste antall acres:

Eiendommens innhold:
Eiendom med strandlinje Peis(er) Gassoppvarming
Svømmebasseng Felles svømmebasseng(er) Klimaanlegg

Prospektinnstillinger:
Vis miniatyrbilder: Ja Nei
Opplysningene om eiendommene som er utlagt for salg/leasing på dette nettstedet stammer delvis fra et samarbeidsprogram for informasjonsutveksling under MLS-tjenesten som dette eiendomsmeglerkontoret (megleren) deltar i. Eiendommene som er utlagt her, utgjør ikke nødvendigvis alle eiendommene som finnes i MLS-databasen eller alle eiendommene som er utlagt av meglere som deltar i samarbeidsprogrammet for informasjonsutveksling. Eiendommer som er utlagt av andre meglere, er merket med meglerens logo eller navn eller MLS-navnet eller logoen som er gitt av MLS-tjenesten. Navnet på megleren som har utlagt eiendommen, er angitt under nærmere opplysninger. Opplysningene antas å være riktige, uten at det gis noen garanti for dette. Det anbefales å kontrollere fakta som er viktige for deg. Det gis ingen garanti, verken uttrykt eller underforstått, for disse opplysningene. Det samme gjelder brukerens anvendelse og tolkning av opplysningene. Floridas eiendomsmeglerforening (Florida Association of REALTORS®) og MLS-tjenestene den samarbeider med verken utarbeider, styrer eller gjennomgår eiendomsopplysningene som er utlagt, og påtar seg intet ansvar for innholdet. Det er i henhold til nasjonal lovgivning forbudt å diskriminere på grunnlag av rase, hudfarge, religiøs overbevisning, kjønn, funksjonshemming, sivilstatus eller nasjonal opprinnelse under salg, utleie eller finansiering av boliger.


Send eventuelle spørsmål eller kommentarer pr e-post til support@living.net
© 2001- Florida Realtors® og dets leverandører. Med enerett.
Terms Of Service Privacy Policy