Florida Homes Realty & Mortgage טלפון: (904) 996-9115 דוא"ל: locatehomes@comcast.net
Pavel Martynenko טלפון: (904) 859-5002 דוא"ל: sellbuyjax@gmail.com

MLS חיפוש מהיר על ידי מס' זיהוי:
שפות:
Help
סוג הנכס ומיקום:
סוג הנכס: ערים:

קריטריון הנכס:
מחיר מינימום: חדרי שינה מינימום: שטח בנין מינימום ברגל מרובע:
מחיר מקסימום: חדרי אמבטיה מינימום: שטח קרקע מינימום באייקר:

מאפייני הנכס:
נכס על שטח חוף אח/ים הסקת גז
בריכת שחייה בריכה/ות שחייה משותף/ות מיזוג אוויר מרכזי

הגדרות הדו"ח:
הצג תמונות דוגמית: כן לא
חלק מהנתונים לגבי נדל"ן למכירה/השכרה באתר אינטרנט זה מגיעים מתוכנית שיתופית לחילופי מידע של שירות הרישומים המרובים (MLS) שחברת נדל"ן זו (מתווך) חברה בה. ייתכן שהנכסים המוצגים לא מהווים את כל הנכסים במאגר הנתונים של MLS או כל הנכסים הרשומים אצל המתווכים המשתתפים בתוכנית השיתופית לחילופי מידע. נכסים הרשומים אצל מתווכים מלבד מתווך זה מסומנים עם סמל או שם המתווך שאצלו נמצא הרישום, או שם MLS או סמל ש-MLS סיפק. המידע המפורט לגבי נכסים כאלו כולל את שם המתווך שאצלו נמצא הרישום. אנו סבורים שהמידע המובא כאן אמין אך אין עירבון לדיוקו. מומלץ לאמת את הפרטים החשובים לך. לא ניתן כל ערבון, במפורש או במרומז, לגבי הנתונים המובאים כאן או לגבי שימושם או פרשנותם על ידי המשתמש. איגוד המתווכים של פלורידה (Florida Association of Realtors) וחברי MLS המשתפים אתו פעולה אינם יוצרים, מחזיקים או סוקרים את נתוני הנכסים המוצגים כאן ואינם אחראים על תוכן רישומים אלו. החוק הפדראלי אוסר על הפלייה על בסיס גזע, צבע, דת, מין, נכות, מצב משפחתי או לאום במכירה, השכרה או מימון מגורים.


אנא שלחו שאלות או הערות בדוא"ל לכתובת support@living.net
© 2001- Florida Realtors®.  All rights reserved.
Terms Of Service Privacy Policy