Florida Homes Realty & Mortgage Telefon: (904) 996-9115 Poczta elektroniczna: locatehomes@comcast.net
Pavel Martynenko Telefon: (904) 859-5002 Poczta elektroniczna: sellbuyjax@gmail.com

Szybkie poszukiwanie przy pomocy Numeru Identyfikacyjnego Systemu Wielokrotnego Oferowania (MSL):
Języki:
Help
Typ nieruchomości i informacja dotycząca lokalizacji:
Typ nieruchomości: Miasta:

Kryteria dotyczące nieruchomości:
Cena minimalna: Minimalna liczba sypialni: Minimalna powierzchnia budynku (w stopach kw.):
Cena maksymalna: Minimalna liczba łazienek: Minimalna powierzchnia działki (w akrach):

Właściwości dotyczące nieruchomości:
Nieruchomość nad brzegiem Kominek(nki) Ogrzewanie gazowe
Basen Osiedlowy(e) basen(y) Klimatyzacja centralna

Ustawienia raportu:
Zestaw miniaturek zdjęć: Tak Nie
Dane dotyczące sprzedaży / wyleasowania nieruchomości, znajdujące się na tej stronie, pochodzą częściowo z Systemu Wielokrotnego Oferowania (MLS), w którym uczestniczy ta firma handlu nieruchomościami (Broker). Nie wszystkie przedstawione nieruchomości muszą znajdować się w bazie danych nieruchomości MLS, lub znajdować się na listach brokerów uczestniczących w programie wzajemnej wymiany danych. Nieruchomości znajdujące się na listach brokerów innych niż ten broker, oznaczone są nazwiskiem lub logo właściwego brokera, lub też logo albo nazwiskiem podanym przez MLS. Szczegółowe informacje dotyczące takich nieruchomości zawierają nazwisko brokera, na którego liście dana nieruchomość się znajduje. Podane informacje są, w naszym przekonaniu prawdziwe, ale nie gwarantujemy ich dokładności; radzimy, więc sprawdzanie faktów istotnych dla Pana/Pani. Nie udzielamy gwarancji, bezpośrednich lub pośrednich, odnośnie niniejszych danych, jak również ich stosowania lub interpretacji. Florydzkie Zrzeszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami i współpracujące z nim systemy MLS nie tworzą, nie kontrolują ani nie nadzorują danych nieruchomości, które podane są tutaj, jak również nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść tych list Prawo Federalne zabrania jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, niepełnosprawność, stan rodzinny lub pochodzenie narodowe, przy sprzedaży, wynajmie lub finansowaniu domów i mieszkań.


Pytania i komentarze proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres support@living.net
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2001- Florydzkie Zrzeszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami (Florida Association of Realtors) wraz z dostawcami.
Terms Of Service Privacy Policy