Florida Homes Realty & Mortgage โทรศัพท์: (904) 996-9115 อีเมล์ : locatehomes@comcast.net
Pavel Martynenko โทรศัพท์: (904) 859-5002 อีเมล์ : sellbuyjax@gmail.com

ค้นหาอย่างเร็วโดยใช้ เอมแอสเอส เบอร์เฉพาะ:
ภาษา:
Help
ชนิดของที่อยู่อาศัย และข่าวเกี่ยวกับสถานที่:
ชนิดของที่อยู่อาศัย: ในเมือง:

ประเภทของที่อยู่อาศัย:
ราคาอย่างต่ำ: ห้องนอนอย่างน้อย: อย่างน้อยในตึกต้องมีที่ว่าง:
ราคาอย่างสูง: ห้องน้ำอย่างน้อย: อย่างน้อยต้องมีที่ดิน:

ที่อยู่อาศัยและลักษณะสำคัญ:
ที่ติดน้ำ เตาผิง เครืองทำความร้อนใช้แก๊ส
สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำในหมู่บ้าน แอร์ตัวกลาง

ก่อนใส่คำถามต้องใส่โคดว์:
โชว์รูปภาพ: ใช่ ไม่ใช่
ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในเวฟไซ้นี้บางส่วนได้มาจากโครงการรวม ร่วมแลกเปลี่ยนรายชื่อซื่งบริษัทที่ดิน(นายหน้า) รวมตัวกัน ที่อยู่อาศัยที่โชว์นี้อาจจะไม่ได้มาจากข้อมูลของเอ็มแอลเอสทั้งหมดหรือไม่ได้มาจากพวกนายหน้าของโครงการรวมร่วมแลกเปลี่ยน ทั้งหมด รายการของที่อยู่อาศัยแจ้งโดยนายหน้าของบริษัทอื่นจะมีหมายเหตุเป็นเครื่องหมายหรือชื่อของนายหน้า ถ้าชื่อของเอ็มแอลเอส ก็จะมีเครื่องหมายของเอ็มแอลเอส รวมทั้งชื่อของพวกนายหน้าเหล่านั้น รายละเอียดนี้เชื่อถือได้แต่ทว่าไม่รับประกันว่าถูกต้องทุกอย่าง คุณควรจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สำคัญสำหรับคุณเราไม่รับรองข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย หรือการตีความของผู้ทำไปใช้เอง สมาคมนายหน้าขายที่ดินของรัฐฟลอริด้าและปริการรวมชื่อไม่ได้เป็นผู้สร้างควบคุมหรือตรวจทานข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนี้และไม่รับผิด ชอบเกี่ยวกับข้อความในกฎหมายของรัฐบาลกลางห้ามมิให้กีดกันเกี่ยวกับเผ่าพันธ์ สีผิว ศาสนา เพศ ความพิการ ลักษณะของครอบครัวและ


เมืองเกิด ในการซื้อขายบ้านเช่าและการขอสินเชื่อ กรุณาส่งคำถามหรือความเห็นไปยัง support@living.net
© 2001- สมาคมค้าที่ดินของรัฐฟลอริด้าและผู้ให้ข้อมูลสวงนลิขสิทธิ์
Terms Of Service Privacy Policy