Bright Realty Telefon: (941) 552-6036 E-mail: admin@sandalsrealtysrq.com
Svatava Jurinova Telefon: (941) 493-9498 E-mail: Svatka.jurinova@sothebysrealty.com

Rychlé vyhledávání podle identifikačních čísel v hromadných seznamech (MLS):
Jazyk:
Help
Typ nemovitosti a informace o poloze:
Typ nemovitosti: Města:

Kritéria nemovitosti:
Minimální cena: Minimální počet ložnic: Minimální plocha budovy ve čtverečních stopách:
Maximální cena: Minimální počet koupelen: Minimální plocha pozemku v akrech:

Charakteristiky nemovitosti:
Nemovitost na okraji vodní plochy Krb/y Plynové vytápění
Bazén Místní plavecký bazén (bazény) Ústřední klimatizace

Nastavení výsledné zprávy:
Zobrazit miniaturní fotografie: Ano Ne
Údaje o nemovitostech pro prodej/pronájem na tomto serveru částečně pocházejí z programu kooperativní výměny údajů pro hromadné seznamy (MLS), kterého se realitní firma (makléř) účastní. Zobrazené nemovitosti nemusej být všechny ty, které se nacházejí v databázi MLS nebo všechny ty, které jsou registrovány u makléře účastnícího se programu kooperativní výměny údajů. Nemovitosti registrované u jiných makléřů než u zde uvedeného jsou označeny symbolem nebo jménem registrujícího makléře, nebo jménem MLS a symbolem poskytnutým MLS. Podrobné informace o takových nemovitostech zahrnují i jména registrujících makléřů. Poskyované informace jsou pokládány za spolehlivé, avšak nemusejí být zaručeně zcela přesné; doporučujeme vám ověřit všechna fakta, která jsou pro vás důležitá. Pro zde uváděné údaje a jejich použití nebo interpretaci ze strany uživatele nejsou poskytovány žádné výslovné či předpokládané záruky. Florida Association of REALTORS® a s ní spolupracující seznamy MLS nevytvá¿ejí, nekontrolují, ani následn¿ neprov¿¿ují zde uvád¿né údaje a nenesou za obsah takovýchto záznam¿ zodpov¿dnost. Fedrální zákony USA zakazují při prodeji, pronájmu nebo financování obydlí diskriminaci založenou na rase, barvě pleti, náboženství, pohlaví, tělesném postižení, rodinném stavu nebo národnosti.


Zašlete prosím své dotazy a připomínky prostřednictvím e-mail na adresu support@living.net
© 2001- Florida Realtors® a její dodavatelé. V¿echna práva vyhrazena.
Terms Of Service Privacy Policy